Koszt opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Tudno jest podać jednoznaczną cenę dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Koszty opracowania zaczynają się od 1000 zł netto i rosną w zależności od rodzaju obiektu i jego charakterystyki.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest rozbudowanym dokumentem, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.) powinien zawierać szereg informacji na temat warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku. W dużej części wymagane informacje muszą być przedstawione w formie graficznej, co przekłada się zwiększenie kosztów wykonania takiej instrukcji. Głównymi czynnikami, które decydują o kosztach wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego będą powierzchnia obiektu, ilość kondygnacji, procesy technologiczne występujące w obiekcie, występowanie stref zagrożenia wybuchem, dostępność dokumentacji budowlanej obiektu wraz z planami graficznymi.