Przekazywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do komendy straży pożarnej

Do przekazania instrukcji komendantowi powiatowemu lub miejskiemu zobowiązani są właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych dla których występuje obowiązek stosowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. Nie ma obowiązku przekazywania całej instrukcji. Należy dostarczyć część dotyczącą warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz część graficzną, czyli plany kondygnacji i terenu przyległego z zaznaczeniem informacji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia.

Forma przekazania powyższych informacji określana jest przez właściwą miejscowo komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej i informacje te można uzyskać na stronach internetowych komend lub bezpośrednio w siedzibie komendy. Najczęściej przyjmowaną formą jest przekazanie płyty cd.