Programy do tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Na polskim rynku dostępne jest oprogramowanie, które może pomóc w wykonaniu instrukcji zgodnej z obowiązującymi przepisami. Jednak nie należy się spodziewać, że program taki wykona całą pracę za nas. Programy te zawierają szczegółowy spis treści (szablon instrukcji), który należy uzupełnić o informacje dotyczące danego obiektu. Wykonywanie wymaganych planów graficznych wspierane jest prostym edytorem graficznym zawierającym zestaw symboli dot. ochrony przeciwpożarowej. Koszt takiego programu wynosi ok. 400 zł netto. Dostępne jest sprawdzenie mozliwości programu instalując jego wersję testową. Aplikacja może szczególnie zainteresować osoby, które często zajmują się opracowywaniem oraz aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Narzędzia takie mogą jedynie ułatwić pracę i wprowadzić w kwestie związane z opracowywaniem takiego dokumentu, jednak nie zastąpią one wiedzy i umiejętności osoby wyznaczonej do sporządzenia instrukcji. Wykorzystując takie programy należy pamiętać, że osoba opracowująca dokument musi posiadać odpowiednie kwalifikacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiedni zasób wiedzy technicznej. Opracowanie instrukcji musi opierać się na analizie dokumentacji projektowej budynku oraz oględzinach stanu rzeczywistego.