Dla jakich budynków powinna być opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja powinna być zapewniona dla budynków użyteczności publicznej (np. urzędy, kina, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.), zamieszkania zbiorowego (np. hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Kubatura brutto tych obiektów musi przekraczać 1000 m3 (1500 m3 dla budynków inwentarskich). W przypadku kiedy kubatura brutto budynku nie przekracza 1000 m3 i budynek nie zawiera stref zagrożenia wybuchem, nie trzeba wykonywać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli część budynku będąca oddzielną strefą pożarową zalicza się do grupy wymienionej powyżej, to dla tej części też należy wykonać instrukcję.