Opis znaków ewakuacyjnych.

Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego, które może być wykorzystywane do oznaczania kierunku drogi ewakuacyjnej określone zostały w normie PN-N-01256-02:1992. Norma ta określa paramtery znaków ewakuacyjnych takie jak barwa, kształt, wielkość, sposób oświetlenia znaków ewakuacyjnych podświetlanych, stosowane pismo, właściwości fotometryczne stosowanego materiału fosforencyjnego.

W normie zawarte zostało następujące oznakowanie ewakuacyjne:

Znak ewakuacyjny Nazwa znaku Znaczenie

znak kierunek do wyjścia małaznak kierunek do wyjścia mała

znak kierunek do wyjścia duża

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia. Strzałki krótkie przeznaczone są do stosowania z innymi znakami. Strzałki krótkie najczęściej umieszczane są obok znaku drzwi ewakuacyjne.

Strzałka długa – do samodzielnego stosowania.

znak wyjście ewakuacyjne Wyjście ewakuacyjne Znak stosowany do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia.
znak drzwi ewakuacyjne leweznak drzwi ewakuacyjne prawe Drzwi ewakuacyjne Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które są wyjściami ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub prawe).
znak przesunąć Przesunąć w celu otwarcia Znak stosowany łącznie ze znakiem drzwi ewakuacyjne na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi przesuwnych.

znak kierunek do wyjścia lewo

znak kierunek do wyjścia prawo

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia. Może kierować w lewo lub w prawo.

znak schodami w dół w lewo

znak schodami w dół w prawo

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół na lewo lub prawo.

znak schodami w górę w lewo

znak schodami w górę w prawo

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w górę na lewo lub prawo.
znak pchać Pchać, aby otworzyć Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania
znak ciągnąć Ciągnąć, aby otworzyć Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania kierunku otwierania.
znak stłuc Stłuc, aby uzyskać dostęp

Znak ten może być stosowany:

a) w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia,

b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla uzyskania wyjścia.

 

Szerokość znaku "Wyjście ewakuacyjne" powinna być uzależniona od odległości patrzenia oraz od wysokości wielkich liter w tym znaku. Zależności te przedstawia tabela:

Odległość widzenia [m] Wysokość liter wilekich [mm] Szerokość znaku [mm]
do 20 50 200
powyżej 20 do 30 75 300
powyżej 30 do 40 100 400

 

Pozostałe znaki o kształcie kwadratu powinny mieć boki długości 100, 125, 150, 200 i 350 mm.

Dla znaków o kształcie prostokąta stosunek długości ich boków powinien wynosić 1:2 i 1:3. Bok krótszy powinien mieć długość 100, 125, 150, 200 i 350 mm.