Wykorzystanie wzorów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

W internecie znaleźć można różnej jakości wzory instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jednak wykorzystanie takiego dokumentu mija się z celem. Instrukcja jest opracowaniem, które w przeważającej części zawiera sprecyzowane informacje dotyczące konkretnego obiektu, jego charakterystyki budowlanej, występujących zabezpieczeń przeciwpożarowych, warunków ewakuacji itd.

Do opracowania instrukcji niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją budowlaną obiektu, opracowaniami (opiniami, ekspertyzami) dotyczącymi spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Praca nad dokumentem nie może być uznana za w pełni wartościową jeśli nie była przeprowadzona wizja lokalna, która pozwala uzupełnić informacje uzyskane z dokumentacji projektowej. Wszystkie te działania powinny byc przeprowadzane we współpracy z właścicielem, administratorem obiektu lub osobą, która posiada szeroką wiedzę na temat kwestii technicznych i organizacyjnych na obszarze objętym opracowaniem. Czynności te powinny prowadzić do stworzenia wartościowej treści - części opisowej, a także powinny być podstawą do opracowania planów graficznych z naniesionymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, zaczynając od rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i oznakowania ewakuacyjnego, a kończąc na liczbe osób pzebywających w poszczególnych pomieszczeniach.

Biorąc pod uwage powyższe informacje, wykorzystanie znalezionego w internecie wzoru instrukcji z pewnością nie pozwoli na spełnienie wymagań stawianych przez przepisy dotyczące opracowania instrukcji. Postępowanie takie może skutkować zakwestionowaniem dokumentu podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej, jako niespełniającego wymagań rozporządzenia.