Instrukcja ppoż na ścianie

Obowiązek umieszczania w widocznych miejscach „instrukcji alarmowej” oraz „instrukcji postępowania na wypadek pożaru” wynika z § 4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.). Obowiązek ten zwykle jest realizowany poprzez umieszczenie na ścianie, w widocznym miejscu jednostronicowej planszy, którą można kupić np. w sklepie z artykułami bhp. Umieszczenie takiej instrukcji nie może być traktowane jako spełnienie obowiązku dotyczącego zapewnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.

Instrukcje takie zawierają podstawowe informacje na temat postępowania po zauważeniu pożaru i obowiązków użytkowników obiektu w zakresie podejmowanych działań. Opisują w punktach kolejne kroki, które muszą być podjęte, aż do przyjazdu straży pożarnej i przekazania miejsca zdarzenia. Ponadto tablice te zawierają numery alarmowe do służb ratunkowych i technicznych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku nie powinna być mylona z instrukcjami przytoczonymi powyżej, gdyż jest to zupełnie odmienny rodzaj dokumentu o rozbudowanej treści, z jasno określoną zawartością i tworzony dla każdego obiektu indywidualnie. O kwestiach związanych z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu mówi § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r.)