Plany ewakuacji na drogach ewakuacyjnych

Plany ewakuacji w formie wywieszanych tablic zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wymagane są w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Plan ewakuacji powinien zostać umieszczony w miejscu widocznym, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego.

W innych obiektach plany ewakuacji nie muszą być wywieszane na drogach ewakuacyjnych. W pozostałych przypadkach plany te muszą stanowić część instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W wielu przypadkach umieszczenie takich planów na ścianach dróg ewakuacyjnych, mimo braku formalnego obowiązku, może przynieść wymierne korzyści. Dotyczy to w szczególności budynków o dużej powierzchni i skomplikowanym rozkładzie pomieszczeń. W sytuacjach takich plany mogą ułatwiać dotarcie do określonego punktu przez osoby niebędące stałymi użytkowanikami obiektu i nieznające rozkładu pomieszczeń. Może to dotyczyć takich obiektów jak szpitale, przychodnie, urzędy, itp.