Zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych.

Sposób oznakowywania dróg ewakuacyjnych opisany został w normie PN-N-01256-5:1998.

 

Znak "wyjście ewakuacyjne"

wyjscie ewakuacyjne

Znak ten należy umieścić na drzwiami przegradzającymi drogę ewakuacji, jeśli:

  • w pomieszczeniu wymagane są conajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
  • wyjścia prowadzą z budynku lub innego obiektu budowlanego na zewnątrz,
  • wyjścia prowadzą do innej strefy pożarowej, w tym na obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową,
  • wyjście prowadzi przez przedsionek, 

Rozmiary znaku powinny być dostosowane do odległości patrzenia zgodnie z tabelą.

 

Znak "drzwi ewakuacyjne"

drzwi lewedrzwi prawe

 

Znaki "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej"

strzalka skosstrzalka duza

Znaki drzwi ewakuacyjne oraz znaki kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej należy stosować do oznakowania drzwi znajdujących się na drodze ewakuacyjnej, jesli nie ma tam obowiązku stosowania znaku wyjście ewakuacyjne zgodnie z wytycznymi powyżej. Znakami tymi należy oznakować także drzwi wyjściowe z przedsionka.

Znakowi drzwi ewakuacyjne powinien towarzyszyć znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (długa strzałka), jeśli drzwi nie są bezpośrednio widoczne. W przypadku kiedy droga ewakuacyjna za drzwiami zmienia kierunek, znak drzwi ewakuacyjne należy umieszczać razem ze znakiem kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (krótka strzałka) zgodnym ze zmianą kierunku drogi ewakuacyjnej. W przypadku gdy droga ewakuacyjna nie zmienia kierunku nad drzwiami należy umieścić sam znak drzwi ewakuacyjne, odpowiednio prawo lub lewoskrzydłowe.

Uwaga!

Często spotykanym błędem jest umieszczanie znaku drzwi ewakuacyjne razem ze znakiem kierunek do wyjścia w dół (strzałka skierowana do dołu), w sytuacji kiedy droga ewakuacyjna za drzwiami nie zmienia kierunku.

 

Tabela przedstawia zastosowanie znaków przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej.

Zestaw znaków Znaczenie znaków Zastosowanie
strzalka lewodrzwi lewe Kierunek do wyjścia w lewo i prosto Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych,za którymi droga ewakuacyjna skręca w lewo i biegnie prosto
drzwi prawestrzalka prawo Kierunek do wyjścia w prawo i prosto Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w prawo i biegnie prosto
strzalka skosdrzwi lewe Kierunek do wyjścia w lewo i w dół Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w lewo i biegnie w dół
drzwi prawestrzalka dol prawo skos Kierunek do wyjścia w prawo i w dół Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w prawo i biegnie w dół
drzwi prawestrzalka gora prawo skos Kierunek do wyjścia w prawo i w górę Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w prawo i biegnie w górę
strzalka gora lewo skosdrzwi lewe Kierunek do wyjścia w lewo i w górę Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna skręca w lewo i biegnie w górę
strzalka doldrzwi lewe Kierunek do wyjścia w dół Do oznakowania drzwi ewakuacyjnych, za którymi droga ewakuacyjna biegnie w dół

 

Znak "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej"

kierunek lewo

Znak ten należy stosować do oznakowania miejsc, w których kierunek ewakuacji może budzić wątpliwości:

  • gdy nie jest widoczny znak wyjście ewakuacyjne lub znak drzwi ewakuacyjne
  • gdy widoczny jest więcej niż jeden znak wyjście ewakuacyjne, a ludzie zgodnie z planem ewakuacji powinni przemieszczać się tylko w kierunku jednego z tych znaków

 

Znaki "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (w dół)"

schodami gora lewo

 

schodami dol lewo

 

Znaki te powinny być umieszczane:

  • na ścianie przylegającej do tego biegu schodów którymi prowadzi droga ewakuacyjna, jeżeli znak ten będzie widoczny z korytarza lub pomieszczeń wychodzących bezpośrednio na schody;
  • nad drogą ewakuacyjną prostopadle do kierunku ruchu ludzi, w osi tego biegu schodów którym przebiega droga ewakuacyjna;
  • nad drzwiami przegradzającymi drogę ewakuacyjną, jeżeli bezpośrednio za nimi znajdują się schody usytuowane:

- na przedłużeniu dotychczasowej drogi,

- prostopadle do dotychczasowej drogi, przy czym droga ewakuacyjna prowadzi na bliższy z biegów tych schodów.

 Znaki kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej oraz kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (w dół) powinny być umieszczane na wysokości około 150 cm od podłogi lub nad droga ewakuacyjną na wyokości ponad 200 cm od podłogi i tam gdzie jest to możliwe prostopadle do kierunku ruchu informowanych ludzi.

 

Znak "przesunąć w celu otwarcia"

drzwi przesuwne

Znak ten powinien być umieszczony na drzwiach przesuwnych wyjścia ewakuacyjnego, jeżeli stosowanie tych drzwi jest dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi przesuwnych. Znak ten powinien być stosowany ze znakiem drzwi ewakuacyjne.

 

Znak "pchać aby otworzyć"

pchac

Znak ten powinien być umieszczany na drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, które otwierają się pod wpływem pchnięcia.

 

Znak "ciągnąć aby otworzyć"

ciagnac

Znak ten powinien być umieszczany na drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, które otwierają się poprzez pociągnięcie.

 

Znak "stłuc aby uzyskać dostęp"

stluc

Znak ten powinien być stosowany w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby w celu uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia, lub gdy jest niezbędne rozbicie przegrody w celu uzyskania możliwości wyjścia.

 

 Przykład oznakowania drogi ewakuacyjnej znakami ewakuacyjnymi

przyklad oznakowania